Snabb omkoppling av fiber av Stadsnätet – 23/9 Kl. 17.05

Stadsnätet skall koppla om vår inkommande fiber till Främby Hallar, där även vår serverhall finns pga. omsvetstning.

 

Stoppet som kommer ske Måndag 23/9 kl 17.05. All kommunikation kommer påverkas inom Främby Hallar men ska endast ha en nertid på ca 20-30 sekunder.