Planerat underhåll pga driftstörningen 29/9

Vi behöver göra ett servicestopp för driftmiljön pga senaste incidenten.

Vi kommer då behöva stänga ner alla servrar en kort stund.

Beräknad stopptid per server blir ca 30min. Men hela jobbet kommer ta längre tid. Mer info om när den planerade underhåller kommer ske meddelas snart!