Planerat underhåll av kommunikation 21/11 18.00-22.00

Vi har ett planerat servicejobb som berör kommunikationstjänster den 21/11 med start kl 18.00.

Detta kan innebära korta avbrott i kommunikationen.